Her er ver­dens bedst be­tal­te sku­e­spil­le­re

Actionhel­ten Dway­ne ’The Ro­ck’ Jo­hn­son top­per For­bes li­ste

BT - - TV / RADIO -

Ef­ter at ha­ve sco­ret hat­tri­ck i de se­ne­re år må Ro­bert Dow­ney Jr. nu over­la­de tro­nen som ver­dens mest ind­tje­nen­de sku­e­spil­ler til Dway­ne ’The Ro­ck’ Jo­hn­son. Det skri­ver fi­nans­ma­ga­si­net For­bes, der net­op har of­fent­lig­gjort li­sten over de mest for­gyld­te film­stjer­ner ved at sam­men­lig­ne løn­nin­ger til sku­e­spil­le­re fra bå­de Hol­lywood og den in­di­ske Bol­lywood-in­du­stri.

Iføl­ge For­bes ind­kas­se­re­de den 44-åri­ge actionhelt svim­len­de 425 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner på kon­to­en for blandt an­det det ok­tan­dryp­pen­de bil­brag ’Fast and the Furious 7’ i den po­pu­la­e­re fran­chi­se­se­rie, for fil­men ’Cen­tral In­tel­li­gen­ce’ og for tv-se­ri­en ’Bal­lers’, hvor den dan­ske ten­nis­dar­ling Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki blandt an­det og­så med­vir­ker i en ga­este­o­p­tra­e­den.

I kol­de kon­tan­ter be­ty­der det, at Jo­hn­son, som er tid­li­ge­re wre­st­ler og ba­e­rer til­nav­net ’The Ro­ck’, har me­re end for­doblet sin år­sind­tje­ning fra ju­ni 2015 til ju­ni 2016.

»Jeg be­gynd­te med syv dol­lar om ugen. Hvis jeg kan gø­re det, kan du og­så,« ly­der re­ak­tio­nen på kårin­gen fra den sten­ri­ge stjer­ne på Twit­ter.

Med en år­sind­ta­egt på he­le 402 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner lan­der den ki­ne­si­ske actionko­me­die-helt Ja­ck­ie Chan for an­det år i tra­ek på an­den­plad­sen over de mest ind­tje­nen­de sku­e­spil­le­re for film, han pri­ma­ert har la­vet i sit hjem­land. Den Oscar­vin­den­de Hol­lywood-stjer­ne Matt Da­mon ind­ta­ger li­stens tred­je­plads for den mas­si­ve suc­ces ’The Mar­ti­an’ fik i bi­o­gra­fer­ne. He­le 362 mil­li­o­ner klin­ge­de ind på ’Good Will Hun­ting’-hel­tens kon­to.

Dwaiy­ne ’The Ro­ck’ Jo­hn­son ind­kas­se­re­de iføl­ge For­bes 425 mio. kr. i 2015

Ja­ck­ie Chan

Shah Rukh Khan

Tom Cru­i­se

Ro­bert Dow­ney Jr.

Aks­hay Ku­mar

Vin Die­sel

Ben Af­fleck

Jo­hn­ny Depp

Matt Da­mon

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.