AC Hor­sens

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Bo Hen­rik­sen, ch­eftra­e­ner:

»Vi hå­ber, at vi kan få to ind. Vi vil ger­ne ha­ve en ke­e­per me­re og en for­svars­spil­ler, og det sat­ser jeg på at lø­se i lø­bet af ugen. Som for­svars­spil­ler vil vi ger­ne ha­ve en, som har en smu­le ru­ti­ne og som kan gå ind og va­e­re en le­der, men det er klart, at det er nog­le kri­te­ri­er, der bli­ver sla­ek­ket på, jo ta­et­te­re vi kom­mer på de­ad­li­ne. Vi er jo ik­ke øverst i fø­de­ka­e­den i Su­per­liga­en, men vi skal ha­ve to mand ind og helst ik­ke no­gen ud.« »Det er li­ge nu ik­ke in­de i bil­le­det, at vi skal af­gi­ve no­gen, og skul­le det ske al­li­ge­vel, er det helt sik­kert no­get, der vil­le øde­la­eg­ge min nat­te­søvn.«

Ind:

Kim Aa­bech, Hal­lur Hans­son, Jo­nas Gem­mer

Ud:

Jør­gen Jør­gen­sen, Alu­si­ne Kor­o­ma, Alek­s­an­dar Stan­kov, Malt­he Bo­e­sen

BTs bud – her bør de hand­le: For­sva­ret og an­gre­bet

Skal Hor­sens over­le­ve i Su­per­liga­en, skal de stå knivskar­pt ne­de bagi. Der­for er der brug for end­nu en sta­erk for­svars­spil­ler, så hol­det ik­ke er sår­bart over for ska­der. Sam­ti­dig kun­ne Aa­bech og co. godt bru­ge en fuld­blod­s­an­gri­ber me­re, som kan sco­re nog­le mål og til­tra­ek­ke sig op­ma­er­k­som­hed.

Vi er jo ik­ke øverst i fø­de­ka­e­den i Su­per­liga­en, men vi skal ha­ve to mand ind Bo Hen­rik­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.