Brønd­by IF

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Vi er under al­le om­sta­en­dig­he­der gla­de for den trup, vi har Tro­els Bech

Tro­els Bech, sport­s­di­rek­tør:

»Vi hol­der os klar til al­le sce­na­ri­er. Vi for­be­re­der os pro­ak­tivt på, at der kan kom­me su­perin­ter­es­san­te til­bud til dem, vi har, og sam­ti­dig kig­ger vi selv­føl­ge­lig og­så ef­ter, som vi vil gø­re he­le året, hvor de spil­le­re fin­des, som kan for­sta­er­ke os. Om der kom­mer til at ske me­re i det her vin­due, skal jeg ik­ke kun­ne si­ge, men vi er under al­le om­sta­en­dig­he­der gla­de for den trup, vi har.«

Ind:

Hjör­tur Her­mans­son, Be­ne­dikt Röck­er, Ha­ny Muk­t­har, Gustaf Nils­son, Marcos Ureña

Ud:

Riza Dur­mi­si, Da­ni­el Ag­ger, Mar­tin Ørnskov, Jo­han El­man­der, Mal­te Jo­han­sen, An­dreas Han­sen, Magnus Eriks­son, Jo­nas Bor­ring, David Boy­sen, Mads Ju­el An­der­sen (le­je), Da­rio Du­mic

BTs bud – her bør de hand­le: Ven­stre ba­ck og cen­tral midt

Brønd­by er egent­lig gan­ske fint da­ek­ket ind over he­le ba­nen. Isa­er når de til vin­ter får end­nu en mid­ter­for­sva­rer. Men vil hol­det spil­le med om gul­det he­le sa­e­so­nen, har de brug for et sta­er­ke­re al­ter­na­tiv end Svenn Cro­ne på ven­stre ba­ck samt en spil­ler med til­stra­ek­ke­lig kva­li­tet til at af­lø­se på midt­ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.