Det har lot­tovin­de­ren in­ve­ste­ret i

BT - - NYHEDER -

Pris: 2.400.000 kr. Fre­dens­borg: Et vel­holdt hus i hvi­de sten, kun en lil­le ki­lo­me­ter fra det idyl­li­ske om­rå­de ved Es­rum Sø. Pris: 2.000.000 kr. Dron­ning­møl­le: Et som­mer­hus gemt godt af vej­en for en­den af en grus­sti. Med halvan­den ki­lo­me­ter til stran­den lig­ger det langt­fra i før­ste ra­ek­ke til Kat­te­gat. Pris: 2.700.000 kr. Hels­in­gør: På en an­den helt al­min­de­lig vil­la­vej i Hels­in­gør lig­ger en rød mur­stensvil­la med en vel­holdt ha­ve, hvor en af kvin­dens søn­ner har adres­se. Pris: 1.500.000 kr. Hels­in­gør: Bag hø­je og ta­et­te ha­ek­ke gemmer sig et gult og flad­ta­get mur­stens­hus, hvor in­tet af­slø­rer, at her bor dat­te­ren af en mul­ti­mil­li­o­na­er. Pris: 3.600.000 kr. Hels­in­gør: Det hvid­kal­ke­de hus her i ud­kan­ten af by­en er og­så blandt de seks hu­se, som den 48-åri­ge lot­to-mil­li­o­na­er i dag ejer. Pris: 10.425.000 kro­ner Hels­in­gør: I Kon­gens­ga­de, cen­tralt i by­en. Pris: 3.100.000 kro­ner Hels­in­gør: På Chr. Ras­mus­sens Vej, ta­et ved grøn­ne om­gi­vel­ser, fin­der man og­så en af par­rets er­hverv­se­jen­dom­me. Pris: 7.600.000 kro­ner Hels­in­gør: På Sundt­old­vej bor man min­dre end hund­re­de me­ter fra Ma­ri­en­lyst strand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.