Bran­son: Tro­e­de jeg skul­le dø

BT - - NYHEDER -

CYKELSTYRT Den 66-åri­ge bri­ti­ske mil­li­ar­da­er Sir Ri­chard Bran­son var for nog­le da­ge si­den ude for et vold­somt styrt på sin cy­kel. Eje­ren af den sto­re Vir­gin-kon­cern skri­ver på sin blog, at han var i gang med at traene op til et ud­hol­den­heds­løb, da det gik helt galt. Ulyk­ken ind­traf, da han ram­te et fart­bump på vej ned ad en bak­ke.

»Det na­e­ste jeg hu­sker, er, at jeg fløj ud over cy­kel­sty­ret og så mit liv pas­se­re revy. Jeg tro­e­de, at jeg skul­le dø,« skri­ver Sir Ri­chard Bran­son på sin blog.

Bran­son, som er kendt for at va­e­re no­get af en vove­hals, slap med li­vet i be­hold. Han slog dog sin skul­der og ka­e­be vold­somt. Hel­dig­vis var han iført en cy­kel­hjelm. Cyk­len fløj ud over en klip­pe, og den blev se­ne­re fun­det. Den var to­talt krøl­let sam­men. Fø­ler sig ek­stremt hel­dig Sir Ri­chard Bran­son skri­ver, at han fø­ler sig ek­stremt hel­dig. Først og frem­mest for­di han sta­dig er i li­ve, men og­så for­di han ik­ke end­te med at bli­ve lam på grund af ulyk­ken.

Den ri­ge for­ret­nings­mand har sat en ra­ek­ke re­kor­der i luft­bal­lon og i båd. Før­ste gang han for­søg­te at sa­et­te en ver­dens­re­kord i at kryd­se At­lan­ter­ha­vet, end­te det med, at bå­den ka­en­tre­de, og han blev he­vet op af van­det af bri­tisk red­nings­mand­skab. Det er dog lyk­ke­des ham at kryd­se At­lan­ter­ha­vet i luft­bal­lon – og end­da som den før­ste i ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.