Prin­ses­ser i so­len

BT - - NYHEDER -

ROYAL SOMMER i Jyl­land. På den kø­ben­havn­ske Ves­tegn, var den rø­de lø­ber rul­let ud. Og selv­om an­led­nin­gen var Glo­strups 825 års byju­bila­e­um, var det i høj grad kron­prin­ses­se Marys til­ste­de­va­e­rel­se, der løb med op­ma­er­k­som­he­den. Den sor­te kro­ne­bil Så­le­des var al­le øj­ne ret­tet mod den sor­te kro­ne­bil, hvor­fra Kron­prin­ses­sen, kla­edt helt i hvidt, steg ud til ly­den af de man­ge fo­to­gra­fers knip­sen­de ka­me­ra­er og blev mod­ta­get af

to små børn, der over­rak­te hen­de en rød buket blom­ster. Glo­strups borg­me­ster Jo­hn En­gel­hardt lag­de da hel­ler ik­ke skjul på sin be­gej­string over det roy­a­le be­søg, da han kort ef­ter i sin ta­le for de man­ge frem­mød­te bor­ge­re kald­te kron­prin­ses­se Marys be­søg for det ’må­ske stør­ste øje­blik i Glo­strups hi­sto­rie’.

Her­ef­ter kun­ne den stors­mi­len­de borg­me­ster, der i da­gens an­led­ning hav­de ha­engt de gyld­ne ka­e­der om hal­sen, stolt fora­e­re Kron­prin­ses­sen en bog om by­ens ’stol­te’ og ik­ke mindst 825 år lan­ge hi­sto­rie. Et ufor­melt ae­rin­de Prin­ses­se Ma­rie var ude i et no­get me­re ufor­melt ae­rin­de i Tøn­der, hvor hun sam­men med ae­g­te­man­den prins Jo­a­chim og bør­ne­ne prins Hen­rik og prin­ses­se At­he­na, var til Tøn­der­festi­val lør­dag ef­ter­mid­dag. Prin­ses­sen er of­fie­ci­elt pro­tek­tor for den jy­ske mu­sik­festi­val, men mød­te frem i af­slap­pet som­mer­tøj for at hø­re mu­sik sam­men med fa­mi­li­en. Hun var iført tøj, der pas­se­de per­fekt til det var­me som­mer­vejr, og var truk­ket i en chik ned­rin­get lys rød som­mer­blu­se, samt hot­pants, og så ud til at mo­re sig kon­ge­ligt sam­men med børn og hus­bond, samt Tøn­ders borg­me­ster Hen­rik Frand­sen, der hav­de den lil­le prins Hen­rik på skul­dre­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.