Po­li­ti: Hvem er den­ne mand i ko­ma?

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havns Po­li­ti ef­ter­ly­ser bor­ger­nes hja­elp, ef­ter at en be­vidst­løs mand blev fun­det lig­gen­de på ga­den i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter tid­ligt i går.

På grund af en ska­de i ho­ve­d­et er man­den lagt i kun­stig ko­ma.

Man­den be­skri­ves som 3035 år gam­mel med lyst hår og ta­et­klip­pet, lyst ska­eg. Han er 180 cen­ti­me­ter høj og al­min­de­lig af byg­ning. På ven­stre skul­der har han et ar.

FO­TO: EPA

9-årig pi­ge dø­de med lil­le­sø­ster i ar­me­ne

Ni-åri­ge Gi­ulia bli­ver bå­ret af sted på sin sid­ste rej­se. Da den dø­de pi­ge blev he­vet ud af ru­i­ner­ne, lå hun og holdt om sin fi­re-åri­ge lil­le­sø­ster, der sand­syn­lig­vis over­le­ve­de jord­s­ka­el­vet, for­di sto­re­søste­ren be­skyt­te­de hen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.