Ama­zon te­ster ar­bejds­u­ge på 30 ti­mer

BT - - NYHEDER -

Den sto­re ame­ri­kan­ske net­bu­tik Ama­zon vil på for­søgs­ba­sis ind­fø­re en ar­bejds­u­ge på 30 ti­mer for en del af si­ne tu­sind­vis af an­sat­te. Det skri­ver Was­hin­g­ton Post.

Me­d­ar­bej­de­re med af­kor­tet ti­me­tal vil ha­ve de sam­me go­der som dem, der ar­bej­der 40 ti­mer om ugen. Men de­res løn vil bli­ve be­skå­ret med en fjer­de­del, skri­ver avi­sen, der ejes af Ama­zons stif­ter og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jeff Bezos. Bezos er kendt som en hård top­chef. Ame­ri­kan­ske me­di­er har tid­li­ge­re stil­let skar­pt på de ar­bejds­vil­kår, som me­d­ar­bej­der­ne må fin­de sig i. En ra­ek­ke for­hen­va­e­ren­de og nu­va­e­ren­de an­sat­te be­skrev i 2015 til The New York Ti­mes en ar­bejds­plads pra­e­get af pra­e­sta­tions­ra­es.

»Jeg så folk bra­en­de ud, prak­tisk talt,« sag­de en tid­li­ge­re Ama­zon­me­d­ar­bej­der til avi­sen iføl­ge Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.