Hjer­nen bag an­greb på café mel­des dra­ebt

BT - - NYHEDER -

Fle­re for­mode­de mi­li­tan­te is­la­mi­ster blev i går dra­ebt af sik­ker­heds­styr­ker i Bang­la­desh. Po­li­ti­et me­ner, at en af dem er man­den, der er mista­enkt for at va­e­re hjer­nen bag sid­ste må­neds an­greb på en café i ho­ved­sta­den Dha­ka.

Det rap­por­te­rer nyheds­bu­reau­er­ne AFP og Reu­ters.

Is­la­mi­ster­ne blev dra­ebt ef­ter en ti­mes skud­du­el med po­li­ti­et, der storme­de de­res skju­le­sted i by­en Na­ray­an­ganj. AFP mel­der om tre dra­eb­te, mens der iføl­ge Reu­ters blev dra­ebt fi­re.

»De over­gav sig ik­ke. De ka­ste­de fi­re-fem hånd­gra­na­ter mod po­li­ti­et og skød med AK-22-ri­f­ler,« si­ger che­fen for Bang­la­desh’s po­li­ti, A.K.M. Sha­hi­dul Hoque, til AFP.

»Tre ek­stre­mi­ster blev dra­ebt. En af de dø­de lig­ner Ta­mim Chowd­hury på en prik,« si­ger han.

Myn­dig­he­der­ne har be­skyldt den 30-åri­ge Ta­mim Chowd­hury for at stå bag an­gre­bet på ca­fe­en, hvor 20 gids­ler og to be­tjen­te blev dra­ebt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.