67-årig bi­list dra­ebt i fron­talt sam­men­stød

BT - - NYHEDER -

En 67-årig mand blev dra­ebt ved en fa­erds­el­su­lyk­ke på Mid­del­fart­vej fre­dag af­ten, op­ly­ser Fyns Po­li­ti. Man­den var ale­ne i en bil, der stød­te fron­talt sam­men med en an­den per­son­bil. Der var to per­so­ner i den an­den bil. Beg­ge slap fra ulyk­ken med li­vet i be­hold.

»Fø­re­ren, en 66-årig mand fra Nord­fyn, var i en kort pe­ri­o­de fast­k­lemt, men ved be­vidst­hed. Pas­sa­ge­ren, en 55-årig kvin­de fra Nord­fyn var ved be­vidst­hed, men let­te­re til­ska­de­kom­men. De er beg­ge i am­bu­lan­ce bragt til Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal for be­hand­ling,« op­ly­ser Fyns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

In­gen af de to er i livs­fa­re, op­ly­ser vagt­che­fen.

Ulyk­ken ske­te på Mid­del­fart­vej nor­døst for Båring på Vest­fyn. Po­li­ti­et modt­og an­mel­del­sen klok­ken 21.47.

Den dra­eb­te kom­mer fra lo­ka­l­om­rå­det. Hans på­rø­ren­de er end­nu ik­ke un­der­ret­tet.

Dødsu­lyk­ken var en af fle­re på de dan­ske lan­de­ve­je fre­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.