Bøl­le-Bob

BT - - NYHEDER -

TRUSSETYV Jo­hn­ny Dep­ps til so­k­ke­hol­der­ne. Og hvis et mo­del-agen­tur li­ge nu var på jagt ef­ter årets nye an­sigt, så stod Bil­ly Bob nok hel­ler ik­ke li­ge­frem i for­re­ste ra­ek­ke.

Men trods sin fremto­ning kan Bil­ly Bob Thor­n­ton no­get, som gør hans mand­li­ge kol­le­ga­er ry­gen­de ja­loux.

Det var så­le­des på­stan­den om et for­hold imel­lem Bil­ly Bob Thor­n­ton og Jo­hn­ny Dep­ps 30-åri­ge ko­ne Am­ber Heard, der før­te til en ra­ek­ke rød­g­lø­de­n­de ska­en­de­ri­er imel­lem de to na­e­sten ny­gif­te.

I po­li­tirap­por­ten, der net­op er ble­vet of­fent­lig­gjort af po­li­ti­et i Los An­ge­les, na­ev­nes Bil­ly Bob Thor­n­ton som den ud­lø­sen­de fak­tor for skils­mis­sen, der net­op er ble­vet af­gjort med et én­gangs-hu­stru­bi­drag på små 50 mil­li­o­ner kro­ner.

Og som ek­stra kryd­de­ri på den i for­vej­en kry­dre­de hi­sto­rie na­eg­ter 61-åri­ge Bil­ly Bob Thor­n­ton, at han har va­e­ret in­vol­ve­ret i no­get med Am­ber Heard. Ra­va­ge i Hol­lywood Og det er ik­ke før­ste gang, at nav­net ’Bil­ly Bob Thor­n­ton’ er nok til at la­ve ra­va­ge i et Hol­lywood-ae­g­te­skab.

Så­le­des gik ’X-Fi­les’-stjer­nen David Du­chov­ny iføl­ge bla­det Pe­op­le Ma­ga­zi­ne amok, da han i 2008 fandt nog­le tem­me­lig vo­ve­de sms-be­ske­der fra Thor­n­ton på ko­nen Tea Leo­nis mo­bil­te­le­fon.

Den­gang be­na­eg­te­de Bil­ly Bob Thor­n­ton og­så al snak om en af­fa­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.