VIDENSKAB.DK Dov­ne han­fisk bli­ver snydt af da­mer­ne

BT - - NYHEDER -

Ma­end fin­des i man­ge va­ri­an­ter: Der er dov­ne ma­end, der knap let­ter sig fra so­fa­en, og så er der hja­elp­som­me ma­end, som må­ske gør sig fortjent til en be­løn­ning i ny og nae. Hos fi­ske­ne ved navn ’øjeplet­te­de sav­gyl­ter’ har hunner­ne en over­or­dent­lig fin ga­ve klar til de flit­ti­ge han­ner, der hja­el­per med at byg­ge re­de: De får nem­lig en bed­re chan­ce for at bli­ve far. Det forta­el­ler for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, San­ta Cruz i et nyt stu­die.

»Vi ved, at re­de­byg­ger-han­nen vok­ser hur­ti­ge­re og har over­le­vet ind i sit an­det år, så det gi­ver god me­ning, at hunner­ne fo­re­tra­ek­ker, at de­res un­ger skal ba­e­re de­res ge­ner,« si­ger Suzan­ne Alon­zo, der er pro­fes­sor på Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, San­ta Cruzi en pres­se­med­del­el­se

Hunner­ne bru­ger en sa­er­lig va­e­ske i de­res ae­g­ge­stok­ke til at fa­vo­ri­se­re sa­e­den fra han­ner, der er hja­elp­som­me med at byg­ge re­de til ae­g­ge­ne. De dov­ne han­ner er som re­gel min­dre end re­de­byg­ger-han­ner­ne, men al­li­ge­vel sprøjter de stør­re ma­eng­der sa­ed ud over ae­g­ge­ne.

For at gi­ve de flit­ti­ge han­ner en for­del, sør­ger va­e­sken i hunner­nes ae­g­ge­stok­ke der­for for, at re­de­byg­ger-han­ner­nes sa­ed­cel­ler svøm­mer hur­ti­ge­re og me­re li­ge end sa­e­den fra de dov­ne han­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.