Ed­der­kop­per bru­ger na­no­tek­no­lo­gi

BT - - NYHEDER -

De far­ve­ri­ge på­fug­le­ed­der­kop­per kan for­sta­er­ke de­res blåvi­o­let­te far­ver ved hja­elp af bit­tes­må na­no­struk­tu­rer i de­res ska­el. Det forta­el­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Pitts­burgh i et nyt stu­die. De bit­tes­må struk­tu­rer sør­ger for kun at re­flek­te­re lys med be­stem­te bøl­gela­eng­der, hvil­ket pro­du­ce­rer en kraf­tig blåvi­o­let far­ve. Ed­der­kop­pe­han­ner­ne vif­ter med de­res far­ve­ri­ge bagdel, når de en­ten skal til­tra­ek­ke hunner­ne el­ler skra­em­me ri­va­li­se­ren­de han­ner va­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.