VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Hvis du bå­de har me­get te­stoste­ron og et lavt ni­veau af stresshor­monet kor­ti­son i blo­det, så er du for­ment­lig bed­re til at ar­bej­de sam­men med an­dre i grup­per, kon­klu­de­rer ame­ri­kan­ske for­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.