Mand i toilet­tet ef­ter sin te­le­fon

BT - - TV -

Den 20-åri­ge nord­mand Ca­to Ber­nt­sen Lar­sen måt­te for­le­den san­de, at et par ki­lo min­dre på krop­pen hav­de gjort en for­skel og spa­ret ham for no­get af en sa­er­lig op­le­vel­se.

Nord­man­den vil­le va­e­re en rig­tig gut­ter­mand og hja­el­pe en ven, som hav­de tabt sin mo­bil­te­le­fon ned i det of­fent­li­ge toilet. Ven­nen for­søg­te først at fi­ske den op selv, men for­ga­e­ves. Den var gle­det for langt ned i toilet­tan­ken.

»Så sag­de han til mig, at jeg var tyn­de­re og nok kun­ne kom­me ned og få fat i den,« forta­el­ler han til Dram­mens Ti­den­de.

Han hop­pe­de i med fød­der­ne først. Det gik fint. Men så sad han fast.

I en ti­me ka­em­pe­de den un­ge nord­mand for at kom­me op og ud af toilet­tet igen.

Til sidst måt­te brand­va­e­se­net ryk­ke ud og tra­ek­ke ham fri. Ef­ter dog først at ha­ve smadret toilet­tet.

»Det var klamt ad hel­ve­de til,« sag­de han ef­ter­føl­gen­de til avi­sen VG.

»Det er det va­er­ste, jeg no­gen­sin­de har op­le­vet. Og der var dyr der­ne­de og­så. Jeg hop­per al­drig i et toilet igen.«

Hvad der ske­te med ven­nens mo­bil­te­le­fon, mel­der hi­sto­ri­en desva­er­re ik­ke no­get om!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.