Giv kal­ve­kø­det mas­ser af smag

Kal­ve­kød er me­re mørt end ok­se­kød, men desva­er­re ik­ke li­ge så smag­fuldt. Men det er der råd for. Få det bed­ste ud af kal­ve­kø­det med tip fra slag­ter­me­ster Peter Ste­en

BT - - SONDAG - Li­ne Fel­holt | plus@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

En tom­mel­finger­re­gel si­ger, at du er mest sik­ker på at få en mør bøf, hvis den er af kal­ve­kød. Va­el­ger du al­li­ge­vel gang på gang ok­se­kø­det i ste­det, skyl­des det nok, at sma­gen trods alt vin­der. For der er me­re smag i ok­se­kød end i kalv. »Nog­le sy­nes, at kal­ve­kød er lidt me­re eks­klu­sivt, for­di kø­det er me­re rosa og fi­ne­re i sma­gen og en anel­se me­re mørt end kød fra ael­dre dyr,« for­kla­rer BTs slag­ter­me­ster Peter Ste­en.

Men når kø­det er me­re ma­gert, sma­ger det og­så af min­dre. Det er kal­vens un­ge al­der, når den bli­ver slag­tet – maks. 10 må­ne­der – der gi­ver det mø­re, ma­gre og ly­se­re kød. Mens ok­se­kød, som stam­mer fra ael­dre kø­er – mini­mum to år - har en grove­re struk­tur og me­re fedt­mar­more­ring.

»Fed­tet gi­ver den go­de smag i ok­se­kød. Der­for fo­re­tra­ek­ker man­ge ok­se­kød frem for kal­ve­kød,« for­kla­rer Peter Ste­en.

Vil man ny­de det bed­ste fra beg­ge ty­per kød, kan det og­så la­de sig gø­re. Det kra­e­ver ba­re lidt slag­ter­fif.

»På grund af den mil­de smag eg­ner kal­ve­kød sig godt til ret­ter med an­dre smags­gi­ve­re. Ma­rinér kal­ve­kø­det el­ler rul det med kryd­de­ri­er og tør­ret sort­fod­s­skin­ke. På den må­de kan man gi­ve det mas­ser af smag,« ly­der et par råd fra BTs slag­ter­me­ster. Du fin­der op­skrif­ten på det ene her på si­den.

Ka­ster du dig ud i kal­ve­kød, skal du dog va­e­re op­ma­er­k­som på end­nu en ting.

»Kalv kra­e­ver kun me­get kort steg­ning for at bli­ve mørt. Der­for er der hur­tigt ri­si­ko for at over­s­te­ge det, og så bli­ver det helt tørt og ke­de­ligt. Så pas på med det,« ly­der ad­vars­len fra Peter Ste­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.