LA­EK­KERT – let og li­ge­til MADSKOLE

En slag­ter, en ba­ger, en grønt­sagsen­tu­si­ast og to des­sert­kok­ke skif­tes hver uge til at gi­ve os de bed­ste tri­ck og op­skrif­ter.

BT - - SONDAG - God for­nø­jel­se!

I KØK­KE­NET I DAG: Peter Ste­en Slag­ter­me­ster Dan­sker­ne el­sker kød, men ved alt for lidt om det, me­ner Peter Ste­en, hvis er­kla­e­re­de mis­sion som slag­ter er at la­e­re fra sig. Der­for dri­ver han bå­de sin kom­bi­ne­re­de slag­ter­bu­tik, ta­ke-away og bøfre­stau­rant Gour­man­di­et på Øster­bro i Kø­ben­havn og en kødsko­le la­en­ge­re ne­de ad ga­den på Ro­sen­va­en­gets Al­lé. Her kan al­le, der er in­ter­es­se­ret i at la­e­re me­re om kød, kom­me på kur­ser i kød og pøl­se­ma­ge­ri. Peter Ste­en har vun­det Slag­ter­pri­sen to gan­ge - i 2006 og 2011 - som den ene­ste i Dan­mark. Op­tra­e­der på TV2, når der er kød på pro­gram­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.