SLAGTERENS TIP: DET KAN DU BRU­GE KALV TIL

BT - - SONDAG -

Wi­e­ner­s­ch­nitzel

Kal­ve­kød eg­ner sig li­ge­som svi­ne­kød godt til at la­ve sch­nitz­ler af. Det skyl­des, at in­der­lår og klump fra kalv og svin kun kra­e­ver kort til­be­red­ning på pan­den for at bli­ve mørt.

Sal­tim­boc­ca (kal­verul­ler)

Da kal­ve­kød i sig selv ik­ke sma­ger af så me­get, er det op­lagt at gi­ve kø­det smag ved f.eks. at gø­re som i den ita­li­en­ske ret sal­tim­boc­ca (se op­skrift her på si­den), hvor du rul­ler kryd­derur­ter og luft­tør­ret skin­ke om­kring kø­det.

Hak­kebøf

De fle­ste la­ver hak­kebøf af ok­se­kød, men du kan sag­tens bru­ge hak­ket kal­ve­kød. Det me­re ma­gre og mø­re kal­ve­kød gi­ver en lidt ly­se­re og ’fi­ne­re’ hak­kebøf. Du kan til­fø­re hak­kebøf­fen me­re smag ved at den la­ve til en pe­ber­bøf.

Gam­mel­dags steg

Li­ge­som du kan la­ve gry­des­teg af de bil­li­ge­re ud­ska­e­rin­ger fra ok­sen, kan du og­så bra­i­se­re bov og tyk­kam fra kal­ven i en gry­de og få en la­ek­kert mør steg ud af det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.