Spis ekso­tisk frugt og grønt

BT - - REJSER -

Ma­deira har et im­po­ne­ren­de ud­valg af ekso­ti­ske blom­ster. Øens na­tio­nal­blomst er pa­ra­dis­fug­le­blom­sten, der min­der om et pa­pe­gø­je­ho­ved. De vok­ser overalt på øen, der og­så har ver­dens stør­ste urskov af laur­ba­er, som er på UNESCO’s ver­dens­arvs­li­ste. For sa­er­ligt blom­sterin­ter­es­se­re­de kan det an­be­fa­les at ta­ge i den tro­pi­ske ha­ve Jar­dim Tro­pi­cal Mon­te Pa­la­ce, som lig­ger i Mon­te oven for Fun­chal: En­tré 10 eu­ro (75 kr.), børn un­der 15 år har fri ad­gang. For me­re in­fo se: mon­te­pa­la­ce.com. Det kan og­så an­be­fa­les at be­sø­ge mar­ke­det Merca­do dos Lavra­do­res i Fun­chal. Her kom­mer al­le san­ser i spil, når der duf­tes til kryd­de­ri­er og sma­ges på ekso­ti­ske frug­ter. Man kan og­så kø­be af­skår­ne blom­ster el­ler blom­ster­frø til at ta­ge med hjem. I den ene en­de af byg­nin­gen er der en fi­ske­hal, hvor man og­så kan se den sa­er­li­ge es­pad­a­fisk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.