Skål i Ma­deira

BT - - REJSER -

Hed­vi­nen Ma­deira ba­e­rer øens navn. Den før­ste Ma­deira-vin blev frem­stil­let ved et til­fa­el­de, da en lad­ning vin kom re­tur fra Østen uden at va­e­re af­sat. For­vent­nin­gen var at kas­se­re vi­nen, men det vi­ste sig, at den lan­ge sejl­tur un­der var­me for­hold hav­de gi­vet vi­nen en helt sa­er­lig ka­rak­ter. Der­med var Ma­deira-vi­nen op­fun­det. Dru­er­ne til Ma­deira vok­ser på skra­en­ter­ne fra ha­vet og 800 me­ter op. Hø­sten på de la­vest lig­gen­de mar­ker star­ter i au­gust, mens de hø­jest lig­gen­de mar­ker hø­stes i star­ten af novem­ber. I det tid­li­ge­re fran­ciska­n­er­klo­ster ved hav­nen i Fun­chal kan man be­sø­ge Blan­dy’s Wi­ne Lod­ge og få en gu­i­det tur – og selv­føl­ge­lig sma­ge på hed­vi­nen i for­skel­li­ge pris­klas­ser. In­fo: blan­dyswi­ne­lod­ge.com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.