Smag på es­pad­a­fi­sken

BT - - REJSER -

Ma­deiras køk­ken by­der på et va­eld af la­e­kre fisk og skal­dyr fra At­lan­ter­ha­vet. Om­kring øen le­ver den sa­er­li­ge dybhavs­fisk es­pa­da, der kun fin­des to ste­der i ver­den – på Ma­deira og i far­van­de­ne rundt om Ja­pan. Fi­sken fan­ges med li­ne på stor dyb­de. Den er ik­ke set i li­ve, da den dør på vej op af van­det på grund af det sto­re fald i tryk. Es­pad­a­fi­sken er ik­ke til at kom­me uden om på en rej­se til Ma­deira. Den spe­ci­el­le fisk er på me­nu­kor­tet overalt på øen og ser­ve­res man­ge ste­der med ba­nan. Det gør den va­el­dig bør­ne­ven­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.