NYT FRA Eu­ro­pas liga­er

BT - - SPORTEN -

HØJBJERG MED FRA START IGEN

Sout­hamp­ton med Pi­er­re-Emi­le Højbjerg i star­top­stil­lin­gen for an­den Pre­mi­er Le­agu­e­kamp i tra­ek spil­le­de lidt skuf­fen­de 1-1 hjem­me mod Sun­der­land.

Dan­sker­hol­det fra det syd­li­ge Eng­land har ik­ke få­et den start på sa­e­so­nen, som de kun­ne ha­ve drømt om, og med et nyt uaf­gjort re­sul­tat ro­der klub­ben ef­ter tre kam­pe sta­dig rundt i bun­den af ra­ek­ken med to po­int for tre kam­pe.

Jer­main De­foe send­te et straf­fes­park i mål til en over­ra­sken­de fø­ring til ga­ester­ne med 10 mi­nut­ter igen, men hel­dig­vis for Højbjerg, som blev skif­tet ud kort før tid, score­de Jay Rod­ri­gu­ez fem mi­nut­ter se­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.