DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Brønd­by og FC Kø­ben­havn mø­des for 76. gang i den bed­ste dan­ske ra­ek­ke - og den­ne gang i et va­skea­eg­te topop­gør på Brønd­by Sta­dion.

Det er en kamp, hvor FC Kø­ben­havn trods ude­ba­ne er fa­vo­rit­ter med od­ds om­kring 2,35 og spør­ger man Od­dset­spil­ler­ne, så er de gan­ske eni­ge i den vur­de­ring.

Fak­tisk er halv­de­len af ind­sat­ser­ne i kam­pen hos Dan­ske Spil fal­det på sejr til FC Kø­ben­havn, mens blot 25 pro­cent af ind­sat­ser­ne er sat på sejr til Brønd­by med den sid­ste fjer­de­del af pen­ge­ne på kryd­set.

»Beg­ge hold er kom­met rig­tig flot fra land den­ne Su­per­liga­sa­e­son, men Od­dset­spil­ler­ne tror mest på FCK’s atu­el­le form, og at kø­ben­hav­nen­re ri­der vi­de­re på suc­ce­sen fra kva­li­fi­ka­tio­nen til Cham­pions Le­ague,« si­ger con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.