1,90

BT - - SPORTEN -

Der har ik­ke va­e­ret man­ge mål i Fremad Ama­gers kam­pe si­den op­ryk­nin­gen til 1. di­vi­sion, og det bør der hel­ler ik­ke kom­me i det­te op­gør. Selv om vi er tid­ligt på sa­e­so­nen, så ved beg­ge hold godt, at det­te er en sa­er­de­les vig­tig kamp i spil­let om de to nedryk­nings­plad­ser, og der­for vil det over­ra­ske me­get, hvis spe­ci­elt Ski­ve kom­mer til den­ne kamp for at un­der­hol­de. Ga­ester­nes un­ge mand­skab kan godt ha­ve en ten­dens til at fal­de sam­men, men mod­sat har Fremads of­fen­siv ik­ke fun­ge­ret, og der­for går vi her ef­ter mak­si­malt to mål i kam­pen.

Od­ds er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.