3,40

BT - - SPORTEN -

Det sto­re kø­ben­havn­ske derby er lig med top­brag i Su­per­liga­en, og det kun­ne godt lig­ne en po­int­de­ling. Op­gø­re­ne mel­lem de to hold i Brønd­by i de se­ne­re år har va­e­ret ta­et­te og ja­evn­byr­di­ge. Så­le­des er blot én af de se­ne­ste ni kam­pe ble­vet af­gjort med me­re end ét mål til en af si­der­ne, og fi­re af de op­gør er endt uden en vin­der. FC Kø­ben­havn er gi­vet­vis gan­ske godt til­fred­se med uaf­gjort i den på pa­pi­ret svaereste kamp i sa­e­so­nen, og mon ik­ke og­så Brønd­by le­ver fint med uaf­gjort mod ri­va­ler­ne. Til od­dset skal det i hvert fald prø­ves med et spil på kryds.

Od­ds er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.