1,74

BT - - SPORTEN -

Es­b­jerg vir­ker så småt til at fin­de sig selv som hold, og le­ve­re­de en op­løf­ten­de ind­sats se­ne­st mod OB. Nu ga­el­der det så Søn­derjy­ske i lo­ka­l­op­gør, og her kun­ne det godt bli­ve me­re ja­evn­byr­digt end book­ma­ker­ne for­ud­ser. Søn­derjy­skes smal­le trup har brugt man­ge kra­ef­ter på Eu­ro­pa Le­ague, og det har gi­vet­vis ko­stet man­ge kra­ef­ter bå­de fy­sisk og ik­ke mindst men­talt at va­e­re så ta­et på at gå vi­de­re uden at gø­re det. De er uden sejr i de før­ste seks kam­pe i Su­per­liga­en, og der­for skal der va­e­re fin va­er­di i, at Es­b­jerg kom­mer fra Ha­der­s­lev med po­int.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.