Så­dan kan den aen­dres:

BT - - NYHEDER -

Da kon­ven­tio­nen over­vå­ges af den eu­ro­pa­ei­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol, kan re­ge­rin­gen ale­ne rej­se sa­ger, når den me­ner, at dom­sto­len er gå­et for vidt. På den må­de kan man ud­for­dre dom­sto­lens for­tolk­nin­ger og grad­vist aen­dre prak­sis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.