Løk­ke: EU skal hol­de sam­men

BT - - NYHEDER -

Det er af­gø­ren­de, at med­lem­slan­de­ne hol­der sam­men på EU, når Stor­bri­tan­ni­ens stol snart står tom ved bor­det i Bruxel­les.

Så­dan lød stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sens (V) bud­skab, da han fre­dag af­ten var in­vi­te­ret til ar­bejds­mid­dag hos Tys­klands kans­ler An­gela Mer­kel på Schloss Me­se­berg, lidt uden for Ber­lin.

Med til mø­det var og­så stats­mi­ni­stre­ne fra Sve­ri­ge, Fin­land og Hol­land.

Her kom Lars Løk­ke Ras­mus­sen med en klar op­for­dring til si­ne kol­le­ger om mid­dags­bor­det på Schloss Me­se­berg.

»Vi skal sam­men da­em­pe flygt­nin­geog mi­gra­tions­pres­set fra syd, sam­men ned­ka­em­pe de mør­ke kra­ef­ter, der som­me­ren igen­nem spred­te død og ra­ed­sel i Eu­ro­pa, og sam­men gø­re me­re for at ska­be va­ekst og ar­bejds­plad­ser til eu­ro­pa­e­er­ne,« sag­de han.

FO­TO: EPA

Lars Løk­ke var til ar­bejds­mid­dag hos den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel fre­dag af­ten. Han op­for­drer fort­sat EU til at hol­de sam­men - spe­ci­elt ef­ter Stor­bri­tan­ni­ens exit fra uni­o­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.