TRAMPER NEDAD

BT - - DEBAT - Finn von Wil­li­am-Lar­sen

Moral er no­get in­di­vi­du­elt og har ik­ke no­get med pen­ge­pun­gens stør­rel­se at gø­re. Trods møn­ster­bry­der, så er Ka­ri­na vel egent­lig en me­get ty­pisk re­pra­e­sen­tant for nu­ti­dens syn på sam­fun­dets ta­be­re og ud­stød­te, der an­ses som va­e­ren­de umoral­ske og dov­ne snyl­te­re, der for­dri­ver ti­den med ban­ko­spil og yn­ke­ligt tig­ge­ri, og som ly­ver sig til ydel­ser og ju­le­hja­elp. Men har man moralsk ret til at tram­pe nedad og for­døm­me, for­di man selv har va­e­ret på bun­den? Og er det ri­me­ligt at ge­ne­ra­li­se­re over de uhel­di­ge en­kelt­til­fa­el­de, som man selv har va­e­ret vid­ne til på na­er­me­ste hånd?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.