Frel­ste Ka­ri­na Pe­der­sen

BT - - DEBAT - Kri­sti­an Mat­hi­a­sen, Ul­dum

For­fat­te­ren Ka­ri­na Pe­der­sen me­ner, at un­der­klas­sen svind­ler for mil­li­ar­der, sny­der sig til før­sids­pen­sion og fejrer det med champag­ne og ot­hel­lo­lag­ka­ge. Det er for­ban­det fra­ekt.

Jeg sid­der i rul­le­stol og har ik­ke no­get at fejre. Jeg vil me­get hel­le­re ar­bej­de. Men for fi­re år si­den fik jeg en hjer­ne­blød­ning. Jeg er 63 år og har ar­bej­det i Grøn­land i 40 år. Jeg vil­le me­get hel­le­re ar­bej­de, men kan kun bru­ge min høj­re arm. Ka­ri­na Pe­der­sen er frelst og ska­e­rer al­le over én kam.

Jeg har al­drig mang­let no­get el­ler va­e­ret syg før. Nu sid­der jeg og får lidt over 10.000 om må­ne­den og kan ik­ke be­va­e­ge mig. Det er ik­ke en dans på ro­ser. Jeg ved ik­ke, hvad Ka­ri­na Pe­der­sen ta­en­ker på. Hun har det for godt.

Man­ge an­dre end mig må fø­le sig truf­fet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.