104 kom­men­ta­rer

BT - - DEBAT - Ka­tri­ne Me­li­na

Når man som jeg kom­mer fra »un­der­klas­sen« og li­ge­som Ka­ri­na Pe­der­sen er kom­met vi­de­re, kan jeg ik­ke und­gå at bli­ve gal over hen­des hold­ning. Jeg var al­drig no­gen­sin­de ble­vet en god mor el­ler et helt men­ne­ske, hvis ik­ke det hav­de va­e­ret for det of­fent­li­ge, som trå­d­te ind, da jeg var barn. Hun bur­de skam­me sig over den ud­mel­ding, hun kom­mer med. Det er på in­gen må­de kun øko­no­misk, kom­mu­nen hja­el­per. Ar­bej­de red­der så man­ge børns liv! Hun er rab­len­de van­vit­tig at hø­re på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.