UD­NYT­TER SY­STE­MET

BT - - DEBAT - Car­sten Ste­cher

Nok sva­ert at ge­ne­ra­li­se­re så­dan, som hun gør. Men der er nok uden tvivl nog­le, som tra­en­ger til et spark i rø­ven og be­vidst ud­nyt­ter sy­ste­met. Jeg ken­der per­son­ligt et par styk­ker. Så in­den folk hid­ser sig helt op, er der vel en grad af sand­hed i hen­des på­stand. Ver­den er dog sja­el­dent så sort og hvid. Så mon ik­ke sand­he­den lig­ger et sted midt imel­lem hen­des på­stand og så re­a­li­te­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.