YDE OG NY­DE

BT - - DEBAT - Tho­mas Rydén

De­bat­ten bur­de vel me­re dre­je sig om, hvor­vidt man skal skub­be folk i den rig­ti­ge ret­ning, el­ler om man skal ba­e­re dem. Og jeg me­ner ik­ke, man skal ba­e­re folk, men skub­be dem i den rig­ti­ge ret­ning. Man kan ik­ke hja­el­pe al­le. Hel­ler ik­ke med den nu­va­e­ren­de mo­del, hvor der er nog­le, der helt op­gi­ver at yde og kun ny­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.