ADRE­NA­LIN

BT - - NYHEDER -

Adre­na­lin og noradre­na­lin kal­des og­så stresshor­moner. Fri­gi­ves, når du er un­der pres og gør dig kampklar. Bå­de til fy­si­ske ud­for­drin­ger som en sport­skamp el­ler et vig­tigt mø­de med che­fen.

Så­dan da­em­pes det: Ak­ti­vi­te­ter, der gi­ver gla­e­de og til­freds­hed, re­du­ce­rer pro­duk­tio­nen af stresshor­moner. Du da­em­per og­så stresshor­moner ved at dyr­ke mo­tion.

Pas på: Hvis du kon­stant har et øget be­hov for stresshor­moner, ska­ber det uba­lan­ce i din krop. Hvis det fri­gjor­te adre­na­lin ik­ke ned­bry­des, kan det gi­ve åre­for­kal­k­nin­ger og blod­prop­per el­ler kro­nisk for­hø­jet blod­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.