DO­PA­MIN

BT - - NYHEDER -

Kroppens na­tur­li­ge ko­kain. Sty­rer hjer­nens be­løn­nings­cen­ter. Når der ud­lø­ses do­pa­min, fø­ler vi os godt til­pas og op­mun­tret.

Så­dan ud­lø­ses det: Do­pa­min ud­lø­ses au­to­ma­tisk, når du gør ting, som gi­ver dig en rar fø­lel­se – alt fra at drik­ke kaf­fe, vin, spi­se cho­ko­la­de, ry­ge ci­ga­ret­ter til at lø­be en tur el­ler spil­le på ka­si­no.

Pas på: Af­ha­en­gig­hed af din na­tur­li­ge ko­kain kan gø­re det sva­ert at bry­de med di­ne dår­li­ge va­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.