OXYTOCIN

BT - - NYHEDER -

Ka­er­lig­heds­hor­monet. Ud­skil­les ved be­rø­ring og mo­ti­ve­rer os til be­rø­ring. Sa­en­ker angst og uro, øger mod og nys­ger­rig­hed, be­ro­li­ger og søvn­dys­ser Så­dan ud­lø­ses det: Lan­ge kram og fy­sisk na­er­hed.

Pas på: Forsk­ning vi­ser, at mang­len på fy­sisk kon­takt med an­dre men­ne­sker – og der­med oxytocin-man­gel - øger ri­si­ko­en for syg­dom og tid­lig død.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.