4.200

BT - - NYHEDER -

Når man scre­e­ner for no­get, som ik­ke fo­re­kom­mer sa­er­lig hyp­pigt, og hvor dø­de­lig­he­den ik­ke er sa­er­lig stor, så bli­ver den gavn­li­ge ef­fekt og­så for­svin­den­de lil­le Jo­hn Bro­der­sen, pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.