Scre­e­ning

BT - - NYHEDER -

Ri­si­ko­en for at få tarm­kra­eft sti­ger med al­de­ren.

Tarm­kra­eft er li­ge så hyp­pig hos ma­end som hos kvin­der. Ty­pisk går ma­end se­ne­re til la­e­gen med symp­to­mer fra ma­ve el­ler tarm, end kvin­der gør.

Tarm­kra­eft op­står, hvis cel­ler­ne i tar­mens slim­hin­de vok­ser me­re, end de skal, og der op­står små ud­va­ek­ster, som kal­des po­lyp­per. Man­ge po­lyp­per er for­sta­di­er til tarm­kra­eft, de ud­vik­ler sig ik­ke al­le til kra­eft. Tarm­kra­eft kan bå­de op­stå i tyktar­men og i en­de­tar­men.

For­sker­ne kan end­nu ik­ke ud­pe­ge de pra­e­ci­se år­sa­ger til kra­eft i tar­men, men man mista­en­ker en ra­ek­ke fak­to­rer for at med­vir­ke til, at syg­dom­men op­står. Over­va­egt, al­ko­hol og ty­pe 2-di­a­be­tes øger ri­si­ko­en. Meget ty­der på, at og­så mad­va­ner spil­ler en rol­le i ud­vik­lin­gen af tarm­kra­eft. Fed mad og rødt kød (dvs. kød fra fir­be­ne­de dyr) sy­nes at øge ri­si­ko­en for at ud­vik­le tarm­kra­eft, mens mad med man­ge fi­bre, frugt og grønt­sa­ger må­ske kan nedsa­et­te ri­si­ko­en. Der er dog ta­le om meget ind­vik­le­de sam­men­ha­en­ge.

Tarm­kra­eft kan i sja­eld­ne til­fa­el­de va­e­re ar­ve­ligt. Tarm­kra­eft er ar­ve­ligt hos min­dre end 5 pro­cent af pa­tien­ter­ne. Nog­le fa­mi­li­er er dis­po­ne­re­de for at ud­vik­le tyktarm­s­kra­eft, det er f.eks. fa­mi­li­er med FAP og fa­mi­li­er med HNPCC.

• • • • •

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.