Fra Am­di

BT - - NYHEDER -

høj­re fod. Jeg si­ger in­gen­ting. Fo­den bli­ver med det sam­me høj­rød, så be­gyn­der hu­den at bob­le vold­somt. Bla­e­ren er enorm og bå­de krid­hvid i over­fla­den, men el­lers blå­ligt gen­nem­sig­tig. Den er spa­endt af va­e­ske og stram­mer, mens den sta­dig vok­ser. Det gør ondt helt ind i knog­ler­ne, men jeg gra­e­der ik­ke, fak­tisk er jeg glad på en må­de. Let­tet,« be­skri­ver hun på POV In­ter­na­tio­nal, hvor he­le hen­des klum­me kan la­e­ses.

Mis­sio­nen lyk­ke­des dog ik­ke. Først se­ne­re slap hun fri af dét, hun selv kal­der sit år i hel­ve­de.

Ef­ter i en år­ra­ek­ke at ha­ve bo­et på Born­holm, er 54-åri­ge Syn­nø­ve Søe flyt­tet til Jyl­land. Hun skri­ver sta­dig bø­ger og er der­u­d­over fast klum­meskri­bent for så­vel POV In­ter­na­tio­nal samt Jyl­lands-Po­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.