Dil­ma skal for­sva­re sig

BT - - NYHEDER -

I dag skal Bra­si­li­ens sus­pen­de­re­de pra­esi­dent Dil­ma Rous­seff for­sva­re sig i den rigs­rets­sag, der blev ind­ledt mod hen­de i tors­dags. Pra­esi­den­ten, som her ses cyk­le na­er Bra­si­li­ens pra­esi­dent­pa­lads, er an­kla­get for at ha­ve py­n­tet på de of­fent­li­ge fi­nan­ser og vild­ledt det bra­si­li­an­ske folk ved at ha­ve brugt pen­ge fra stats­li­ge ban­ker til at ud­fyl­de hul­ler i sta­tens bud­get. Det er end­nu uvist, pra­e­cis hvor­når lan­dets se­na­to­rer skal stem­me om hen­des frem­tid som pra­esi­dent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.