Di­a­dem må ik­ke eks­por­te­res

BT - - NYHEDER -

Den bri­ti­ske kul­tur­mi­ni­ster Matt Han­co­ck har ned­lagt for­bud mod eks­por­ten af en af Stor­bri­tan­ni­ens helt sto­re kul­turskat­te - dron­ning Vi­cto­ri­as di­a­dem. Prin­ses­se Mary fik di­a­de­met af si­ne fora­el­dre kong Ge­or­ge V og dron­ning Mary, da hun i 1922 blev gift med adels­man­den Hen­ry La­s­cel­les. Si­den­hen har par­ret el­ler dets ef­ter­kom­me­re solgt det til en ukendt per­son i Lon­don, som nu har vi­de­re­solgt det roy­a­le ar­ve­gods til en ud­la­en­ding. For­bud­det, der va­rer ind­til 27. de­cem­ber 2016, skal gi­ve en bri­te mu­lig­hed for at over­by­de den nye kø­ber og så­le­des und­gå, at di­a­de­met for­la­der hjem­lan­det. Ud­bud­spri­sen for det dy­re­ba­re smyk­ke er 6 mio. pund el­ler 52.284.600 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.