Hjer­te­fest med Ti­na Di­ck­ow

BT - - KULTUR -

MU­SIK

Kon­cert, Bre­men Te­a­ter, lør­dag ***** *

Kon­cer­ten var ’+ ven­ner’, og det re­sul­te­re­de i smuk­ke per­ler af mu­si­kal­ske hi­sto­ri­e­forta­el­lin­ger på tva­ers af sprog og nordisk kul­tur. Der blev stil­let hø­je for­vent­nin­ger, da Ti­na pra­e­sen­te­re­de den før­ste ga­est, Eivør Páls­dót­tir, som »Den mest im­po­ne­ren­de san­ge­r­in­de, jeg ken­der«, men der blev le­vet op til de flot­te ord, da den­ne over­ra­ske­de med en so­loop­tra­e­den, der in­de­holdt sja­el­fuld skønsang på fa­e­røsk. På smuk bøl­gela­eng­de Apar­te hi­sto­ri­e­forta­el­lin­ger og vit­ti­ge kom­men­ta­rer gen­nem­sy­re­de af­te­nen, og de for­skel­li­ge kunst­ne­re på sce­nen var un­der he­le de­res op­tra­e­den på smuk bøl­gela­eng­de med pu­bli­kum. Hel­gi Jons­son im­po­ne­re­de på trods af sin ny­li­ge ope­ra­tion og på tva­ers af in­stru­men­ter kon­cer­ten igen­nem og var sin egen bed­ste re­k­la­me for den kom­men­de novem­ber­kon­cert, der ef­ter det­te teg­ner til at bli­ve en spek­taku­la­er af­ten.

Kon­cer­tens sja­el blev på sjov vis op­sum­me­ret, da Ti­na ale­ne op­t­rå­d­te med Se­ba­sti­ans ’Fug­le­flugt’ som af­slut­nings­num­mer og mi­ste­de stem­men, da hun skul­le ram­me den hø­je to­ne i san­gen. Det­te ske­te to gan­ge og blev af­fe­jet af en dril­len­de kom­men­tar, der lød: »Ba­re ro­lig, den skal nok kom­me« – en kom­men­tar, der fik pu­bli­kum til at bry­de ud i kluk­ken og ap­plaus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.