Brønd­by bør for­la­en­ge med Hjulsa­ger

BT - - SPORTEN -

Hvis Brønd­by over­ho­ve­det var i tvivl in­den FC Kø­ben­havn-kam­pen, så skal de til at ha­ve for­la­en­get med An­drew Hjulsa­ger. Han har få­et en opblom­string un­der Ale­xan­der Zor­ni­ger og vi­ste i den grad, at sport­s­di­rek­tør Troels Bech bør få kant­spil­le­ren til at sa­et­te sin un­der­skrift på en ny kon­trakt. Ef­ter kam­pen for­tal­te Hjulsa­ger da og­så, at Bech og han er i di­a­log om frem­ti­den og den kon­trakt, som ud­lø­ber til na­e­ste sommer, og det kun­ne umid­del­bart lig­ne en so­lid in­ve­ste­ring i frem­ti­den. Den 21-åri­ge kant­spil­ler har nu sco­ret fem mål i seks kam­pe. For blot et halvt år si­den ka­em­pe­de han med ni­veau­et og lig­ne­de en spil­ler, der var fa­er­dig i Brønd­by. Nu er mo­ti­va­tio­nen vendt. Ta­len­tet skin­ner igen­nem. Få så den un­der­skrift, Bech.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.