Zor­ni­ger kan mat­che Sol­bak­ken

BT - - SPORTEN -

LAERERIG KAMP

I Brønd­by har de få­et de­res egen Stå­le Sol­bak­ken. Så­dan da. Tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger er godt nok hver­ken skaldet el­ler fra Nor­ge, men ty­ske­ren ud­strå­ler lidt den sam­me au­to­ri­tet som Sol­bak­ken ved kridt­stre­gen og i sin age­ren med me­di­er­ne. Ty­ske­ren gør tin­ge­ne på sin må­de, og han lod sig ik­ke kue mod de for­sva­ren­de me­stre ved at stil­le med et me­re de­fen­sivt ud­gangs­punkt. Zor­nin­ger bla­e­ste til an­greb li­ge fra al­ler­før­ste fløjt. Gan­ske som man har gjort he­le sa­e­so­nen mod an­dre hold. Ba­re for­di Brønd­by spil­ler mod FCK, aen­dres in­tet. Og det er lidt af sam­me uku­e­lig­hed, som Sol­bak­ken ud­strå­l­ler. ’Det er mig, der be­stem­mer’. Jo, det skal nok bli­ve spa­en­den­de at føl­ge de to tra­e­ne­res du­el­ler i frem­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.