Spa­ni­er sej­rer i Vu­el­ta­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPANSK TRI­UMF Den span­ske cy­kel­ryt­ter David de la Cruz (Etixx-Qu­i­ck-Step) sik­re­de sig i går kar­ri­e­rens stør­ste tri­umf, da han på ni­en­de eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña tog en flot eta­pe­sejr. 27-åri­ge David de la Cruz over­tog sam­ti­dig fø­rer­trøj­en fra Nairo Qu­in­ta­na (Mo­vistar), som ef­ter eta­pen lig­ger num­mer to for­an hold­kam­me­ra­ten Alejan­dro Val­ver­de.

De la Cruz har 22 se­kun­ders for­spring ned til Qu­in­ta­na og 41 se­kun­der ned til Val­ver­de.

Chris Froo­me (Sky) er 49 se­kun­der ef­ter David de la Cruz, mens Este­ban Cha­ves (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge) ind­ta­ger fem­te­plad­sen 1 mi­nut og 19 se­kun­der ef­ter spa­ni­e­ren.

Al­ber­to Con­ta­dor (Tin­koff) lig­ger num­mer syv godt to mi­nut­ter ef­ter den før­en­de ryt­ter. Tid­ligt ud­brud Vu­el­ta­ens ni­en­de eta­pe bød på en ra­ek­ke min­dre ka­te­go­ri­se­re­de stig­nin­ger, og eta­pen var pra­e­get af et 12-mands-ud­brud, der tid­ligt på eta­pen lag­de sig i front.

Mod slut­nin­gen tog ud­bry­der­ne Dri­es De­ve­nyns (IAM) og David de la Cruz fø­rin­gen på eta­pens sid­ste skrap­pe stig­ning.

Med knap en ki­lo­me­ter til­ba­ge rej­ste David de la Cruz sig i sad­len og kør­te hur­tigt va­ek fra De­ve­nyns.

Bel­gi­e­ren kun­ne ik­ke sva­re igen, og der­med sik­re­de David de la Cruz sig bå­de eta­pe­sej­ren og den sam­le­de fø­ring.

Magnus Cort Ni­el­sen (Ori­caBi­ke­e­x­chan­ge) er ene­ste dan­sker i årets Vu­el­ta, men den hur­ti­ge dan­sker spil­le­de ik­ke no­gen rol­le på gårs­da­gens eta­pe.

Na­e­ste ud­for­dring for Vu­el­ta-fel­tet er i dag, hvor to sto­re bjer­ge er på pro­gram­met.

På den 188 ki­lo­me­ter lan­ge eta­pe skal ryt­ter­ne først over en ka­te­go­ri 1-stig­ning, før eta­pen slut­ter på en stig­ning uden for ka­te­go­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.