Te­ren­de’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN 41. UD­GA­VE af Ry­der Cup, hvor Eu­ro­pa og USA dy­ster, af­vik­les 30. sep­tem­ber til 2. ok­to­ber på Ha­zel­ti­ne Na­tio­nal Golf Club i den ame­ri­kan­ske by Cha­ska, Min­neso­ta. EU­RO­PA ER TITELINDEHAVER ef­ter­som man for to år si­den - med dan­ske­ren Thomas Bjørn på hol­det vandt 16½-11½ over USA. DAR­REN CLAR­KE ER kap­ta­jn for Eu­ro­pa-hol­det og har ud­pe­get Thomas Bjørn, Padraig Har­ring­ton, Paul Lawrie, Ian Poul­ter og Sam Tor­ran­ce som vi­ce­kap­ta­j­ner. DET AME­RI­KAN­SKE HOLD kap­ta­jn. MED ÉN TUR­NE­RING TIL­BA­GE IN­DEN UDTAGELSEN SER DIS­SE OT­TE SPIL­LE­RE UD TIL AT HA­VE SIK­RET SIG KVA­LI­FI­KA­TION TIL USAS HOLD: Dustin Jo­hn­son, Jor­dan Spieth, Phil Mi­ck­el­son, Jim­my Wal­ker, Brooks Ko­epka, Brandt Sne­de­ker, Zach Jo­hn­son og Pa­tri­ck Re­ed. HVIL­KE EU­RO­PA­EI­SKE SPIL­LE­RE BLI­VER I DEN­NE UGE TIL­BUDT ET AF DE TRE LE­DI­GE WILD CARD. HER ER BTs BUD: THOMAS PIE­TERS Bel­gi­e­ren har det se­ne­ste styk­ke tid spil­let godt og le­ve­re­de ved Ma­de in Den­mark be­vis på, at for­men er i top med den sam­le­de sejr. Det gør i hvert fald ik­ke hans wild card-chan­cer rin­ge­re. MAR­TIN KAYMER LEE WESTWOOD IND­TIL VI­DE­RE ER DIS­SE NI EU­RO­PA­EI­SKE GOLFSPILLERE UDTAGET: Rory McIl­roy, Dan­ny Wil­lett, Hen­rik Sten­son, Chris Wood, Ser­gio Garcia, Ra­fa­el Ca­bre­raBel­lo, Justin Ro­se, An­dy Sul­li­van og Mat­t­hew Fitz­pa­tri­ck SORTEPER Sø­ren Kjeld­sen får ef­ter alt at døm­me ik­ke til­delt et wild card. Hans pra­e­sta­tion ved Ma­de in Den­mark var god­kendt, men ik­ke pran­gen­de.

har Da­vis Love III som Ty­ske­ren har med to ma­jor-tri­um­fer vist, at han hø­rer til blandt spil­lets al­ler­bed­ste. Ved Ma­de in Den­mark spil­le­de han la­en­ge med om tur­ne­rings­sej­ren. Bri­ten vil kun­ne til­fø­re det eu­ro­pa­ei­ske Ry­der Cup-hold den ru­ti­ne, man med fem de­butan­ter i trup­pen mang­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.