DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der var ja­ck­pot på lør­da­gens Tips13-kupon, og selv om det ik­ke end­te med, at mil­li­onga­ran­tien blev ud­løst, end­te det al­li­ge­vel med gan­ske pa­e­ne pra­e­mi­er.

Så­le­des var der seks tip­pe­re, der ram­te de 13 rig­ti­ge tip­s­tegn, og de kun­ne hver hen­te 125.000 kro­ner i ge­vinst - hvil­ket må si­ges at va­e­re gan­ske pa­ent, da man­ge af de sto­re fa­vo­rit­ter ind­fri­e­de for­vent­nin­ger­ne.

Med 65 pro­cent af tip­per­ne bag sig var Sout­hamp­ton og Pi­er­re Emi­le Højb­jerg dog kupo­nens na­est­stør­ste fa­vo­rit, men for­må­e­de kun at spil­le 1-1 med Sun­der­land, og kryd­set i den kamp var ho­ved­år­sa­gen til de flot­te pra­e­mi­er.

De øv­ri­ge fa­vo­rit­ter over 60 pro­cent var i øv­rigt Ar­se­nal, Chelsea, Lei­ce­ster og Ever­ton, og de for­må­e­de al­le fi­re at ind­fri fa­vo­ritva­er­dig­he­den og vin­de de­res kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.