2,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som­mer­pau­sen har ik­ke va­e­ret godt for Ljungski­le. Al­le fem kam­pe si­den da er nem­lig tabt, og nu er hol­det i over­ha­en­gen­de nedryk­nings­fa­re. Se­ne­st tab­te man så i midt­u­gen til Kri­sti­an­stad fra den tred­je­bed­ste ra­ek­ke ef­ter 120 mi­nut­ters bold, så det bør og­så va­e­re et Ljungski­le-hold med tun­ge ben, der mø­der op til den­ne kamp. AFC Uni­ted spil­ler med i top­pen af ra­ek­ken, hvor en op­ryk­ning til Alls­venskan langt fra skal va­e­re umu­lig. Det ta­ler imod spil­let, at beg­ge hold er klart bedst på eget gra­es, men od­dset sy­nes sta­dig at­trak­tivt på ga­ester­ne.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.