1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kun­ne godt lig­ne man­ge mål i det­te op­gør. Ho­bros de­fen­siv har gi­vet man­ge chan­cer va­ek i den­ne sa­e­son og har da end­nu ik­ke holdt bu­ret rent i de før­ste fem kam­pe, mens man trods sal­get af top­sco­rer Mary­on Ge­or­ge har spr­ud­let of­fen­sivt med ot­te mål i de to se­ne­ste kam­pe. Vend­sy­s­sels of­fen­siv har set bed­re ud, si­den Thomas Dal­gaard kom på ba­nen og er be­gyndt at spil­le me­re of­fen­sivt un­der Jo­akim Matt­son end man har gjort tid­li­ge­re. Spe­ci­elt Ho­bro må man for­mode vil gå hårdt ef­ter sej­ren, så gå ef­ter mindst tre scor­in­ger

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.