Find sam­men

BT - - DEBAT -

Der er in­gen tvivl om, at min­dre skat på ar­bejds­kraft er et af red­ska­ber­ne til at ska­be et hold­bart Dan­mark, men der skal me­re til end det, og der­for må de kom­men­de ugers, må­ske måneders de­bat og for­hand­lin­ger om frem­ti­dens øko­no­mi ik­ke ind­s­kra­en­kes til et spørgs­mål om skat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.